معـرفی رئیس سازمان

محمد رضا نیکونژاد
سرپرست سازمان
محمد رضا نیکونژاد به سمت سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد منصوب شد
​​​​​​​

شهردار شهر میراث جهانی یزد طی حکمی محمد رضا نیکونژاد را به سمت سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمکان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد لملل شهرداری یزد – ابولقاسم محی الدینی طی حکمی محمد رضا نیکونژاد را به سمت سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد منصوب کرد.
شهردار شهر میراث جهانی یزد در این ابلاغ آورده است:
با استعانت از خداوند متعال و با عنایت به سوابق و تجربیات جنابعالی، به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی منصوب می گردید.امید است در پرتو عنایات الهی، در چهارچوب مصوبات هیات مدیره و شورای سازمان و مفاد اساسنامه، در راستای فراهم آوردن زمینه و بستر مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در امور مربوط به شهرداری با برنامه ریزی و هماهنگی کامل با سایر نهادها و دستگاه های اجرایی، شاهد پیشرفت روزافزون شهر دارالعباده یزد و ارتقای خدمت رسانی به مردم شریف یزد باشیم.
شایان ذکر است مدیر روابط عمومی و امور بین الملل ، مدیر فرهنگی اجتماعی ، مدیر عامل سازمان فرهنگی تفریحی ، رئیس حوزه هنری استان و سرپرست دانشگاه علمی کاربردی شهرداری یزد از جمله سوابق محمد رضا نیکونژاد به شمار می رود .​​​​​​​