بازدید از پروژه مشارکتی "مجتمع تجاری، اداری و رفاهی میدان امام حسین(ع)"

بازدید از پروژه مشارکتی "مجتمع تجاری، اداری و رفاهی میدان امام حسین(ع)"

با انجام هماهنگی های قبلی توسط سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی و در راستای رفع موانع فراروی پروژه های مشارکتی شهرداری یزد، جلسه ای در روز پنجشنبه تاریخ 1400/11/14راس ساعت 12:45 با حضور معاون محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد، مدیرکل محترم دفتر فنی استانداری، آقای مهندس نیکونژاد، آقای مهندس مشتاقیون و سایر مسئولین ذیربط در محل پروژه مشارکتی "مجتمع تجاری، اداری و رفاهی میدان امام حسین(ع)"  تشکیل گردید. در ابتدا از محل گودبرداری و اجرای عملیات نیلینگ پروژه بازدید به عمل آمد و بعد از آن جلسه ای در محل سایت کارگاه تشکیل و آقای دکتر زارع پور نماینده سرمایه گذار توضیحاتی در خصوص روند اجرایی و مسائل و مشکلات پیش روی پروژه ارائه نمودند و سپس آقای مهندس ابوالحسینی ضمن با اهمیت شمردن موضوع سرمایه گذاری و مشارکت و لزوم توجه بیشتر به پروژه های مشارکتی شهرداری یزد توسط کلیه دستگاه های دست اندرکار، دستوراتی در خصوص برطرف شدن مشکلات مربوط به تامین آب کارگاه، تجمیع اسناد ملکی و غیره صادر نمودند. در ادامه سایر موضوعات ذیربط مطرح و جلسه راس ساعت 15:30 با ذکر صلوات بر محمد و آل طاهرینش به اتمام رسید.