رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری یزد: سرمایه گذاری درحوزه فرهنگ نیازمند نگرشی جدید است

رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری یزد: سرمایه گذاری درحوزه فرهنگ نیازمند نگرشی جدید است


رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری یزد: سرمایه گذاری درحوزه فرهنگ نیازمند نگرشی جدید است

رئیس سازمان سرمایه گذاری شهرداری یزد: سرمایه گذاری درحوزه فرهنگ نیازمند نگرشی جدید است

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد با بیان اینکه به دنبال جذب سرمایه گذار برای اجرای پروژه های فاخر و غیر تکراری در حوزه های فرهنگی اجتماعی هستیم؛ گفت: شهر یزد در حوزه سرمایه گذاری فرهنگی نیازمند نگرشی جدید است.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد؛ محمد شیبانی در دیدار با عباس ملازینلی، رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد اظهار کرد: شهر میراث جهانی یزد نیازمند مشارکت بخش خصوصی توانمند و خلاق در حوزه سرمایه گذاری فرهنگی است.

وی افزود: سرمایه گذاری در پروژه هایی که برای شهروندان یزدی عادی و تکراری باشد از دستورکار این سازمان خارج می شود و به جای این پروژه ها از ایده های جذاب و نگرش های جدید حمایت خواهد شد.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد توزیع  مناسب و عادلانه امکانات فرهنگی اجتماعی ورزشی  را از ضروریات شهر  دانست و تاکید کرد: آمادگی داریم تا با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد اولویت های سرمایه گذاری در این سه حوزه را تدوین کنیم.