رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد:

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد:

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد:

مصمم به حمایت از سرمایه گذاران حوزه‌ گردشگری هستیم

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد گفت: با توجه به شرایط موجود و رکود بی سابقه در حوزه گردشگری، مصمم به حمایت از سرمایه گذاران فعال در این بخش هستیم.

به گزارش روابط عمومی سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری یزد، محمد شیبانی در نشست مشترک مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری استان یزد با بیان اینکه پس از ثبت شهر یزد در فهرست میراث جهانی ، صنعت گردشگری یزد به یکی از اولویت های اصلی استان تبدیل شد، اظهار کرد: تداوم و پایداری این صنعت در شهر و استان یزد یکی از امور مهمی است که نیازمند توجه و نظارت بیشتر از سوی مسئولین امر است.

وی افزود: سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد نیز به سهم خود مصمم هستیم تا حمایت های لازم را در بازه زمانی فعلی نسبت به سرمایه گذران فعال در این حوزه اعمال کند.

شیبانی با اشاره به اینکه صنعت گردشگری استان و‌ شهر یزد در شرایط شیوع کرونا به شدت آسیب دیده است، تاکید کرد: این سازمان با همکاری سازمان میراث فرهنگی تلاش خواهد کرد تا بخشی از این آسیب ها را جبران کند و زمینه پایدار ماندن سرمایه گذاری در این بخش را فراهم کند.

در ادامه این جلسه مصطفی فاطمی؛ مدیرکل سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان به تشریح آسیب‌های حوزه‌ گردشگری و صنایع دستی ناشی از شیوع ویروس کر‌ونا پرداخت.