بازدید مشترک از پروژه مشارکتی پارکینگ و سایل نقلیه سنگین

بازدید مشترک از پروژه مشارکتی پارکینگ و سایل نقلیه سنگین


بازدید مشترک از پروژه مشارکتی پارکینگ و سایل نقلیه سنگین

با توجه به  هماهنگی قبلی انجام گرفته  در مورخ 1400/10/12ساعت 7:30 صبح با حضور آقای محی الدینی شهردار محترم یزد، آقای نیکونژاد عضو شورای اسلامی شهر، آقای رستگاری مدیرکل راهداری، آقای صفی نیا نماینده دفتر فنی استانداری،آقای سلیمانی رییس سازمان سرمایه گذاری، آقای حجت فلاح قائم مقام معاونت شهرسازی شهرداری و آقای توکلی ناظر سازمان از  پروژه مشارکتی پارکینگ و سایل نقلیه سنگین واقع در جاده کنار گذر جنب پمپ بنزین دهقان بازدید مشترکی به عمل آمد.

ابتدا سرمایه گذار نسبت به معرفی پروژه و مشکلات حال حاضر  اقدام و سپس حاضرین در بازدید فنی و بررسی نقشه سایت بر لزوم اجرایی شدن هر چه سریعتر پروژه تاکید نمودند. مهندس محی الدینی شهردار یزد نیز در رابطه با تسریع در اجرای پروژه و اهمیت طرح دسترسی مناسب برای پروژه دستوراتی صادر نمودند.