اسناد فراخوان پل های عابر پیاده بلوار مدرس و بلوار دانشجو(تیرماه 1399) - شهرداری یزد

اسناد فراخوان پل های عابر پیاده بلوار مدرس و بلوار دانشجو(تیرماه 1399) - شهرداری یزد

برای دریافت اسناد فراخوان پل های عابر پیاده بلوار مدرس( جنب زیرگذر خلیج فارس) و بلوار دانشجو( روبروی کتابخانه امام علی(ع)) اینجا را کلیک کنید