اسناد فراخوان مجموعه مسکونی 837 واحدی ( مرداد ماه 1399 ) - شهرداری یزد

اسناد فراخوان مجموعه مسکونی 837 واحدی ( مرداد ماه 1399 ) - شهرداری یزد

برای دریافت اسناد فراخوان مجموعه مسکونی 837 واحدی ( میدان میوه و تره بار قدیم یزد) اینجا را کلیلک کنید 

  1. اسناد فراخوان مجموعه مسکونی 837 واحدی  
  2. شرح خدمات مجموعه مسکونی 837 واحدی