آدرس : يزد-بلوار شهید سید محمد پاکنژاد، کوچه فاتح، سازمان سرمايه گذاري و امور مشاركتهاي مردمی شهرداري يزد

کد پستی : 8917666496

شماره تماس : 37258830 - 37256511 -035

شماره فاکس : 37258832-035

پست الكترونيك :mosharekat@yazd.ir

پیشنهادات
پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
نام و نام خانوادگی
نیازی به اعتبار سنجی نیست
این فیلد اجباری است.
شماره تماس
نظرات، انتقادات و پیشنهادات
Text to Identify